اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد مددپور
محمد مددپور
محمد مددپور
آثار موجود در کتابخانه
تجلیات حکمت معنوی در هنر اسلامی ۱. تجلیات حکمت معنوی در هنر اسلامی
سرشناسه: محمد مددپور
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۴ش.
درآمدی بر سیر تفکر معاصر ۲. درآمدی بر سیر تفکر معاصر
شرکت انتشارات سوره مهر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۰ش.
تصحیح و تحقیق:
روح القوانین ۳. روح القوانین (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
به انضمام درآمدی بر روح القوانین
مترجم: علی اکبر مهتدی
امیرکبیر، چاپ نهم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد