اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد دسوقی
محمد دسوقی
آثار موجود در کتابخانه
۱. الفکر الاستشراقی‌ تاریخه‌ و تقویمه‌
۲. نظرات فی فقه الشیخ المفید و الدعوة الی التقریب بین المذاهب
• المقالات و الرسالات - 44، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ق.، 100 جلد