اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محسن کدیور
محسن کدیور
محسن کدیور
آثار موجود در کتابخانه
۱. نظریه های دولت در فقه شیعه
نشر نی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۲. دفتر عقل (مجموعه‌ مقالات‌ فلسفی‌ - کلامی‌)
انتشارات اطلاعات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
حق الناس (اسلام و حقوق بشر) ۳. حق الناس (اسلام و حقوق بشر)
کویر، تهران، ۱۳۸۷ش.
۴. حکومت ولایی
نشر نی، تهران، ۱۳۸۷ش.
تازه‌های آقا علی پژوهی ۵. تازه‌های آقا علی پژوهی
• ۲۱ آذر ۱۳۹۷ش.
تصحیح و تحقیق:
مجموعه مصنفات حکیم  موسس آقا علی مدرس طهرانی (1307 - 1234 هـ.ق) ۶. مجموعه مصنفات حکیم موسس آقا علی مدرس طهرانی (1307 - 1234 هـ.ق) (تحقیق)
انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۷۸ش.، 3 جلد