اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالحسین آذرنگ
عبدالحسین آذرنگ
آثار موجود در کتابخانه
مبانی نشر کتاب ۱. مبانی نشر کتاب
گام های اصلی در نشر کتاب ۲. گام های اصلی در نشر کتاب
اتحادیه ناشران و کتابفروشان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
در قلمرو نشر، ویرایش و دانشنامه نگاری ۳. در قلمرو نشر، ویرایش و دانشنامه نگاری
ققنوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
چند نوشتار و گفتار در نشر کتاب و ویرایش ۴. چند نوشتار و گفتار در نشر کتاب و ویرایش
ققنوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
چون و چرایی در باب سیاستهای نشر کتاب ۵. چون و چرایی در باب سیاستهای نشر کتاب
نشر کتابدار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
اطلاعات و ارتباطات ۶. اطلاعات و ارتباطات
در گیر و دار کتاب و نشر ۷. در گیر و دار کتاب و نشر
نویسنده: کریم امامی
گردآورنده: ایران ناز کاشیان
انتشارات نیلوفر، تهران، ۱۳۸۵ش.
تاریخ شفاهی نشر ایران ۸. تاریخ شفاهی نشر ایران
به کوشش: علی دهباشی
ققنوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
ترجمه:
گزیده ای از مقالات استیس (ده مقاله درباه علم، فلسفه، ارزش، اخلاق) ۹. گزیده ای از مقالات استیس (ده مقاله درباه علم، فلسفه، ارزش، اخلاق)
مبانی و تاریخ فلسفه غرب ۱۰. مبانی و تاریخ فلسفه غرب
انتشارات کیهان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
تاریخ و فلسفه علم ۱۱. تاریخ و فلسفه علم
راهنمای نمایه سازی مدارک و گسترش اصطلاحنامه توسعه فرهنگی در کشورهای آسیا ۱۲. راهنمای نمایه سازی مدارک و گسترش اصطلاحنامه توسعه فرهنگی در کشورهای آسیا
مرکز اسناد فرهنگی آسیا، چاپ اول، تهران،
۱۳. انتقال فناوری
راهبردهایی‌ برای‌ خوداتکایی‌ علمی‌ و فنی‌ کشورهای‌ خاورمیانه‌
نویسنده: کاووس محنک
انتشارات هرمس، چاپ دوم، ویرایش اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
ویراستاری و مقدمه:
کتاب شناسی و مقاله شناسی توصیفی موسیقی ایران ۱۴. کتاب شناسی و مقاله شناسی توصیفی موسیقی ایران (ویراستاری)
گردآورنده: علی رضا میرعلی نقی
شرکت انتشارات سوره مهر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
کتابفروشی کتابفروشی