اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رضا رهگذر
رضا رهگذر
آثار موجود در کتابخانه
۱. سوره
گردآورنده جلد 2،3: محسن سلیمانی
گردآورنده جلد 8: نقی سلیمانی
سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، تهران، شهریور ۱۳۶۲ش.، 8 جلد