اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رحیم عفیفی
رحیم عفیفی
آثار موجود در کتابخانه
اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته های پهلوی ۱. اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته های پهلوی
سرشناسه: رحیم عفیفی
انتشارات توس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.