اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد استعلامی
محمد استعلامی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
تذکرة الاولیاء ۱. تذکرة الاولیاء (تصحیح)
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
نویسنده: فریدالدین عطار
انتشارات زوار، چاپ 14م، تهران، ۱۳۸۳ش.
انتشارات زوار، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۳ش.