اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد ترابی
محمد ترابی
آثار موجود در کتابخانه
۱. تاریخ ادبیات ایران
فردوس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
۲. یادنامه استاد ذبیح اله صفا اردیبهشت1290 - اردیبهشت1378
فردوس، ایران، ۱۳۷۷ش.
جشن نامه استاد ذبیح الله صفا ۳. جشن نامه استاد ذبیح الله صفا
انتشارات شهاب ثاقب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
گنجینه سخن ۴. گنجینه سخن
پارسی نویسان بزرگ و منتخب آثار آنان
نویسنده: ذبیح الله صفا
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۰ش.، 6 جلد