اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   طهماسب صفوی
طهماسب صفوی
آثار موجود در کتابخانه
تذکره شاه طهماسب ۱. تذکره شاه طهماسب
سرشناسه: طهماسب‌ صفوی‌ اول‌، شاه‌ ایران‌، ق‌۹۸۴ - ۹۱۹
مطبوعات دینی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، مصحح: کریم فیضی