اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   غلامرضا فسنقری
غلامرضا فسنقری
آثار موجود در کتابخانه
مشاهیر رجال اسفراین ۱. مشاهیر رجال اسفراین
سرشناسه: غلامرضا فسنقری
نویسنده: احمد شاهد
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.