اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالله ثانی (بهشتی هروی)
عبدالله ثانی (بهشتی هروی)
آثار موجود در کتابخانه
۱. نورالمشرقین، سفرنامه منظوم از عهد صفوی
سرشناسه: عبدالله بهشتی هروی
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۷ش.، با مقدمه: نجیب مایل هروی، با تعلیق: نجیب مایل هروی، مصحح: نجیب مایل هروی