اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   شجاع الدین شفا
شجاع الدین شفا
آثار موجود در کتابخانه
۱. De persia a la Espana musulmana: la historia recuperada
ترجمه:
کمدی الهی ۲. کمدی الهی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، 3 جلد