اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی محمدی تاکندی
علی محمدی تاکندی
آثار موجود در کتابخانه
نامه روح فزا ۱. نامه روح فزا
برداشتهایی‌ از عهدنامه‌ی‌ علی‌(ع‌) به‌ مالک اشتر
به کوشش: رضا شیخ محمدی
موسسه فرهنگی آفرینه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.، 3 جلد
۲. عسل و مثل
حاوی هزاران ضرب المثل به زبانهای فارسی، عربی، ترکی، انگلیسی
سرشناسه: علی محمدی تاکندی
نویسنده: رضا شیخ محمدی
فراگفت، قم، ۱۳۸۵ش.
ایضاح الفتوی فی شرح العروة الوثقی ۳. ایضاح الفتوی فی شرح العروة الوثقی
دارالکتاب الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۳۲ق. برابر 2011م.، 2 جلد