اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیة الله سید جعفر سیدان
آیة الله سید جعفر سیدان
آیة الله سید جعفر سیدان
آثار موجود در کتابخانه
سنخیت، عینیت یا تباین!؟ ۱. سنخیت، عینیت یا تباین!؟
سلسله مباحث عقائد
۲. جبر و تفویض
آیات العقائد ۳. آیات العقائد
توحید
ولایت، مشهد، ۱۳۸۹ش.
۴. شرح خطبه 152 نهج البلاغه
آثار ترجمه شده:
التحقیق فی منهجیة تفسیر القرآن بالقرآن فی تفسیر المیزان ۵. التحقیق فی منهجیة تفسیر القرآن بالقرآن فی تفسیر المیزان
مترجم: فاضل رضوی
دارالولایة للنشر، چاپ اول، مشهد، ۱۴۳۵ق.