اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابن عبد ربه اندلسی
ابن عبد ربه اندلسی
آثار موجود در کتابخانه
العقد الفرید ۱. العقد الفرید
سرشناسه: احمد بن محمد ابن عبدربه
دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۹۸۹ش.، 7 جلد، محقق: علی شیری، با تعلیق: علی شیری