اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد خلیل رجائی
محمد خلیل رجائی
آثار موجود در کتابخانه
۱. معالم البلاغه در علم معانی و بیان و بدیع
سرشناسه: محمد خلیل رجائی
• معالم البلاغه فی علم معانی و بیان و بدیع، دانشگاه شیراز، مرکز نشر، چاپ سوم، شیراز، ۱۳۷۲ش.