اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جلیل مسگرنژاد
جلیل مسگرنژاد
آثار موجود در کتابخانه
۱. مختصری در شناخت علم عروض و قافیه
دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.