اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ایرج کابلی
ایرج کابلی
آثار موجود در کتابخانه
۱. وزن شناسی و عروض
انتشارات آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
ترجمه:
۲. کشف خزرستان
انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۸۲ش.