اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیة الله حسنعلی مروارید
آیة الله حسنعلی مروارید
آثار موجود در کتابخانه
تنبیهات حول المبدأ و المعاد ۱. تنبیهات حول المبدأ و المعاد
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ دوم، ویرایش دوم، مشهد، ۱۴۱۸ق.
آثاری درباره آیة الله حسنعلی مروارید:
۱. مروارید علم و عمل
سرشناسه: محمد الهی خراسانی
نویسنده: محمد الهی خراسانی