اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدصادق سجادی
محمدصادق سجادی
آثار موجود در کتابخانه
بزم آوردی دیگر ۱. بزم آوردی دیگر
تاریخ برمکیان ۲. تاریخ برمکیان
سرشناسه: محمدصادق سجادی
تصحیح و تحقیق:
۳. جغرافیای حافظ ابرو (تحقیق و تصحیح و مقدمه)
سرشناسه: عبدالله بن لطف الله حافظ ابرو
نویسنده: عبدالله حافظ ابرو
بنیان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، 3 جلد
اشراف و نشر:
۴. التجرید فی اصول الفقه
چاپ نسخه برگردان براساس نسخه کتابخانه بادلیان (شماره مجموعه عربی 103 e)
نویسنده: محمود ملاحمی خوارزمی
• التجرید فی اصول الفقه (کتابی در اصول فقه از مکتب معتزلیان خوارزم در اوائل سده ششم قمری)، دانشگاه آزاد برلین، مؤسسه مطالعات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، اشراف: دکتر حسن انصاری و زابینه اشمیتکه و سید محمدکاظم موسوی بجنوردی، با مقدمه: دکتر حسن انصاری و زابینه اشمیتکه