اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد فخر رازی
محمد فخر رازی
آثار موجود در کتابخانه
رسالة زیارة القبور ۱. رسالة زیارة القبور
• فلسفه زیارت، زائر، چاپ اول، قم، ۱۳۷۵ش.، محقق: احمد عابدی
۲. المعالم
الانارات فی شرح الاشارات ۳. الانارات فی شرح الاشارات
عصمه الانبیاء ۴. عصمه الانبیاء
منشورات الکتبی النجفی، قم، ۱۳۶۳ش.
التحبیر فی علم التعبیر ۵. التحبیر فی علم التعبیر
به کوشش: استاد ایرج افشار
• خوابگزاری همراه التحبیر امام فخر رازی، المعی، تهران، ۱۳۸۴ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار
الشجره المبارکه فی انساب الطالبیه ۶. الشجره المبارکه فی انساب الطالبیه
التفسیر الکبیر ۷. التفسیر الکبیر
دار احیاء التراث العربی، چاپ چهارم، 2001م.، 11 جلد
جامع العلوم «ستینی» ۸. جامع العلوم «ستینی»
سرشناسه: محمد بن عمر فخر رازی
المباحث المشرقیة فی علم الالهیات و الطبیعیات ۹. المباحث المشرقیة فی علم الالهیات و الطبیعیات
• ...المباحث المشرقیة فی علم الالهیات و الطبیعیات، بیدار، چاپ دوم، قم، ۱۴۱۱ق.، 2 جلد
آثار ترجمه شده:
حفظ البدن (رساله ای فارسی در بهداشت و تندرستی) ۱۰. حفظ البدن (رساله ای فارسی در بهداشت و تندرستی)
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، محقق: محمد ابراهیم ذاکر، با مقدمه: محمد ابراهیم ذاکر، مصحح: محمد ابراهیم ذاکر