اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عمر ابن فارض
عمر ابن فارض
آثار موجود در کتابخانه
۱. قصیده خمریه
۲. دیوان ابن فارض مصری
التائیة الکبری ۳. التائیة الکبری
• تائیه عبدالرحمن جامی ترجمه تائیه ابن فارض به انضمام شرح محمود قیصری بر تائیه ابن فارض، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، محقق: صادق خورشا، با مقدمه: صادق خورشا، مصحح: صادق خورشا