اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عباس آریانپور کاشانی
عباس آریانپور کاشانی
آثار موجود در کتابخانه
۱. فرهنگ دانشگاهی انگلیسی ـ فارسی
فرهنگ‌ جدید شامل‌ ۲۰۰۰۰۰ واژه‌ و توضیحات‌ و مفاهیم‌ مختلف‌
نویسنده: منوچهر آریانپور کاشانی
امیرکبیر، چاپ 13م، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد