اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   منوچهر آریانپور کاشانی
منوچهر آریانپور کاشانی
آثار موجود در کتابخانه
۱. فرهنگ دانشگاهی انگلیسی ـ فارسی
فرهنگ‌ جدید شامل‌ ۲۰۰۰۰۰ واژه‌ و توضیحات‌ و مفاهیم‌ مختلف‌
نویسنده: عباس آریانپور کاشانی
امیرکبیر، چاپ 13م، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد