اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   تقی قوامی واعظ
تقی قوامی واعظ
آثار موجود در کتابخانه
منظومه ازهاق الباطل و تبیان الحقیقه ۱. منظومه ازهاق الباطل و تبیان الحقیقه
• چاپ اول، ایران، ۱۳۷۴ش.
منظومه سامیه لمعات الانوار ۲. منظومه سامیه لمعات الانوار