اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن پیرنیا
حسن پیرنیا
آثار موجود در کتابخانه
ایران باستان ۱. ایران باستان
سرشناسه: حسن پیرنیا
دنیای کتاب، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۰ش.، 3 جلد، با مقدمه: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
۲. تاریخ ایران قبل از اسلام
• تاریخ ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام، نشر نارمک، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۳ش.