اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد سودی بسنوی
احمد سودی بسنوی
آثار موجود در کتابخانه
۱. شرح سودی بر حافظ
شرح:
ترجمه شرح سودی بر گلستان سعدی ۲. ترجمه شرح سودی بر گلستان سعدی (شرح و شرح)
مترجم: غلامرضا کمالی‌‌نیا
• شرح سودی بر گلستان سعدی، انتشارات نور گیتی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۵ش.، 3 جلد، به اهتمام: غلامرضا کمالی‌‌نیا