اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسین ابوترابیان
حسین ابوترابیان
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
خدمتگزار تخت طاووس ۱. خدمتگزار تخت طاووس
انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۶۴ش.
انتشارات اطلاعات، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۰ش.