اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عزت پور
عزت پور
آثار موجود در کتابخانه
خطاطی:
رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری ۱. رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری
سرشناسه: عمر بن ابراهیم خیام
گردآورنده: یار احمد رشیدی تبریزی
شاعر: عمر خیام
فرهادی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۴ش.، با مقدمه: محمدعلی فروغی، به کوشش: قاسم غنی و محمدعلی فروغی