اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   صادق رضازاده شفق
صادق رضازاده شفق
آثار موجود در کتابخانه
تاریخ ادبیات ایران ۱. تاریخ ادبیات ایران
دانشگاه پهلوی، چاپ دوم، شیراز، مرداد ۱۳۵۲ش.
ترجمه:
تحقیق در فهم بشر ۲. تحقیق در فهم بشر
کتابفروشی دهخدا، تهران، ۱۳۴۹ش.
۳. گزیده اوپه نیشدها
با مقدمه و حواشی و فهرست لغات
سرشناسه: اوپانیشادها. فارسی‌. برگزیده‌