اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محسن اشرفی
محسن اشرفی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. شناسایی و شکار جاسوس
سرشناسه: پیتر رایت
انتشارات اطلاعات، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸ش.