اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   صادق گوهربین
صادق گوهربین
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
اسرار نامه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری ۱. اسرار نامه (تصحیح)
نویسنده: فریدالدین عطار
• اسرار نامه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، انتشارات زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۱ش.