اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عمادالدین نسیمی
عمادالدین نسیمی
آثار موجود در کتابخانه
ققنوس در شب خاکستر (عمادالدین نسیمی) ۱. ققنوس در شب خاکستر (عمادالدین نسیمی)
• زندگی و اشعار عماد الدین نسیمی، نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، به کوشش: یدالله جلالی پندری
تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.