اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حبیب الله قاآنی شیرازی
حبیب الله قاآنی شیرازی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
دیوان حافظ ۱. دیوان حافظ (تصحیح)
شاعر: شمس الدین محمد حافظ
انتشارات هیرمند، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.، اشراف: حسین کوهی کرمانی، با مقدمه: سید علی آل داوود، مصحح: ابوالحسن یغمای جندقی