اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جعفر رودکی
جعفر رودکی
آثار موجود در کتابخانه
کلیات دیوان رودکی سمرقندی ۱. کلیات دیوان رودکی سمرقندی
پدر شعر فارسی
سرشناسه: جعفر بن محمد رودکی
مکتبة فخراوی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: نصرت الله نوح، مصحح: یوسف سامویلوویچ براگینسکی
آثاری درباره جعفر رودکی:
محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی ۱. محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی
سرشناسه: سعید نفیسی
نویسنده: سعید نفیسی
اهورا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
یاد یار مهربان ۲. یاد یار مهربان
سیری در زندگی و سروده های رودکی
سرشناسه: علی دهباشی
گردآورنده: علی دهباشی
صدای معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
همچنین نگاه کنید
رودکی؛ یاد یار مهربان رودکی؛ یاد یار مهربان