اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   یوسف سامویلوویچ براگینسکی
یوسف سامویلوویچ براگینسکی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
کلیات دیوان رودکی سمرقندی ۱. کلیات دیوان رودکی سمرقندی (تصحیح)
پدر شعر فارسی
سرشناسه: جعفر بن محمد رودکی
شاعر: جعفر رودکی
مکتبة فخراوی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: نصرت الله نوح