اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نصرت الله نوح
نصرت الله نوح
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
کلیات دیوان رودکی سمرقندی ۱. کلیات دیوان رودکی سمرقندی (مقدمه)
پدر شعر فارسی
سرشناسه: جعفر بن محمد رودکی
شاعر: جعفر رودکی
مکتبة فخراوی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، مصحح: یوسف سامویلوویچ براگینسکی
بخش منتشر نشده آثار یغمای جَندَقی عُبیدی دیگر در دوره قاجار ۲. بخش منتشر نشده آثار یغمای جَندَقی عُبیدی دیگر در دوره قاجار (مقدمه و کوشش در نشر)
نویسنده: ابوالحسن یغمای جندقی
بنیاد آرمان ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.