اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالرضا افسری کرمانی
عبدالرضا افسری کرمانی
آثار موجود در کتابخانه
نگرشی به مرثیه سرایی در ایران ۱. نگرشی به مرثیه سرایی در ایران
انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد