اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   کاظم لطفی پور ساعدی
کاظم لطفی پور ساعدی
آثار موجود در کتابخانه
درآمدی به اصول و روش ترجمه ۱. درآمدی به اصول و روش ترجمه
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ش.