اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جواد حدیدی
جواد حدیدی
آثار موجود در کتابخانه
۱. از سعدی تا آراگون
(تاثیر ادبیات فارسی در ادبیات فرانسه)
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.