اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   کریم زمانی جعفری
کریم زمانی جعفری
آثار موجود در کتابخانه
درآمدی بر صنایع ادبی در کلام امام علی (ع) ۱. درآمدی بر صنایع ادبی در کلام امام علی (ع)
انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۶۷ش.
نی نامه در تفاسیر مثنوی معنوی ۲. نی نامه در تفاسیر مثنوی معنوی
در تفاسیر مثنوی معنوی
انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
ترجمه:
 واقعه صفین در تاریخ ۳. واقعه صفین در تاریخ
موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران، ۱۳۶۴ش.