اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جعفر خمامی زاده
جعفر خمامی زاده
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. گویش گیلکی رشت (پژوهشی درباره شناخت گویشهای ایرانی) (ترجمه و تعلیق)