اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدی افشار
مهدی افشار
آثار موجود در کتابخانه
سی سال ترجمه، سی سال تجربه ۱. سی سال ترجمه، سی سال تجربه
سخن می گویند از تجربیات خویش بهاء الدین خرمشاهی؛ نجف دریابندری، کامران فانی، صفدر تقی زاده
انوار دانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.