اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   میرزا ابوطالب اصفهانی
میرزا ابوطالب اصفهانی
آثار موجود در کتابخانه
مسیر طالبی یا سفرنامه میرزا ابوطالب خان ۱. مسیر طالبی یا سفرنامه میرزا ابوطالب خان
سرشناسه: ابوطالب بن محمد اصفهانی
تصحیح و تحقیق:
البهجة المرضیة علی الفیة ابن مالک ۲. البهجة المرضیة علی الفیة ابن مالک (تعلیق)
سرشناسه: عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی
نویسنده: جلال الدین سیوطی
سید الشهداء، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۶ش.