اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی افراسیابی نهاوندی
علی افراسیابی نهاوندی
آثار موجود در کتابخانه
فروغی از قرآن ۱. فروغی از قرآن
ترجمه‌، تجزیه‌ و ترکیب‌ جزء سی‌ام‌ قرآن‌ کریم‌
نهاوندی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۴ش.
تصحیح و تحقیق:
الانوار القدسیه ۲. الانوار القدسیه (تصحیح و اشراف و نشر)
فیها اربع‌ و ‌عشرون‌ قصیده‌ فی‌ تاریخ‌ ‌النبی‌ و ...
گردآورنده: آیة الله میرزا محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی)
اشراف و نشر:
دیوان زبدة المصائب ۳. دیوان زبدة المصائب (کوشش در نشر)
نویسنده: آیت الله شیخ محمد نهاوندی
نهاوندی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۴ش.