اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   میرزا محمد شریف جان مخدوم صدرضیاء
میرزا محمد شریف جان مخدوم صدرضیاء
آثار موجود در کتابخانه
۱. تذکار اشعار
شرح حال برخی از شاعران معاصر تاجیکستان و نمونه هایی از شعر آنان