اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   غزوه بدیر
غزوه بدیر
آثار موجود در کتابخانه
فهرس مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق ۱. فهرس مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق
نویسنده جلد 5: محمد محمد
نویسنده جلد 7: مامون صاغرجی
مجمع اللغه العربیه بدمشق، چاپ اول، دمشق، 1987م.، 7 جلد
دلیل الابحاث التاریخیه فی المجلات السوریه ۲. دلیل الابحاث التاریخیه فی المجلات السوریه
مجله المجمع العلمی العربی اللغه العربیه ، المقتبس ، الثقافه ، الحولیات الاثریه ، المصباح ، التراث العربی ، دراسات تاریخیه ، الدراسات الشرقیه
نویسنده: محمد مطیع حافظ
• دلیل الأبحاث التاریخیة فی المجلات السوریة، دار الفکر، چاپ اول، دمشق، ۱۴۰۶ق. برابر 1986م.، با مقدمه: دکتر شاکر فحام
تصحیح و تحقیق:
المنتقی من کتاب مکارم الاخلاق و معالیها و محمود طرائقها ۳. المنتقی من کتاب مکارم الاخلاق و معالیها و محمود طرائقها (تحقیق)
نویسنده: خرایطی سامری، ابو بکر محمد بن جعفر.
دار الفکر، چاپ اول، دمشق، 1986م.، محقق: محمد مطیع حافظ