اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن کامل ییلماز
حسن کامل ییلماز
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
شرح الأربعین حدیثأ ۱. شرح الأربعین حدیثأ (تحقیق)
نویسنده: محمد صدرالدین قونوی
بیدار، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.