اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   البیر نصری نادر
البیر نصری نادر
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
الجمع بین رایی الحکیمین ۱. الجمع بین رایی الحکیمین (مقدمه)
نویسنده: ابونصر محمد فارابی
الزهراء، چاپ دوم، تهران، ۱۴۰۵ق.