اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالرسول عبودیت
عبدالرسول عبودیت
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
شرح نهایة الحکمة ۱. شرح نهایة الحکمة (تحقیق)
نویسنده: آیة الله محمدتقی مصباح یزدی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.